2y Middelalder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2y Middelalder by Mind Map: 2y Middelalder

1. Djævleuddrivelse

2. Korstoge

2.1. Det Hellige Land

2.2. Hedenske områder i Europa

2.2.1. Mauerne på den Ibiriske halvø

2.2.2. Østersøområdet

2.2.3. Lilleasien

3. Kirke vs. Kongemagt

3.1. Gregor VS Henrik

3.1.1. Investiturstriden

4. Kirken

4.1. kalkmalerier

4.2. Modstandsbevægelse inden for Kirken - antimaterialistiske (Franciskanere)

4.3. Tro = magt/autoritet

4.4. Bygning

4.5. Paven som guds stedfortræder

5. Videnskab

5.1. I det skjulte (Kætteri!)

5.2. Inden for kirken for kirken (teologisk forståelse)

6. Fattigdom

6.1. Størstedelen af befolkningen levede i fattifdom

6.2. Undtagelser: Kongen, de adelige og gejstlige

7. Jord er lig med magt

7.1. Feudalsamfund

7.1.1. Kirke og konge er de største jordbesiddere

7.1.2. feudum="Lån"

7.1.2.1. Jord forlenes til vasaller

7.1.2.1.1. vasaller forlener til (fæste)bønder

7.2. Privilegier til markeder etc. skulle tillades af lensmanden

8. Samarbejde mellem kirke og konge

8.1. Absalon og Valdemar den Store

8.2. Kirken underbygger kongens legitimitet

8.3. Korstoge

9. "Middelalder" - perioden mellem antikken og renæssancen

10. Tab af antikkens viden

10.1. Kirkeligt monopol

10.1.1. "Farlig" viden (for kirken)

10.2. Antikkens lærdom overlever hos Muslimer

11. Konge på adelens nåde

11.1. Konge med vold og magt