Språkdebatt og språkplanlegging

Norsk oppgave 21.01.13

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Språkdebatt og språkplanlegging by Mind Map: Språkdebatt og språkplanlegging

1. Nyoppdaging av folkediktninga

2. Slutten av 1800 - tallet

3. Slutt på danske tiden

4. Mot skriftspråkreform

5. Skandinavisme

6. klokkerdansken