Beginsituatie Zie p. 23-30

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Beginsituatie Zie p. 23-30 by Mind Map: Beginsituatie Zie p. 23-30

1. Meso-didactisch niveau

1.1. Leerlingen komen van een vorige klas/ LK vervangt titularis

1.1.1. Jaarplan

1.1.2. Geziene stof

1.1.3. De evaluatie: observatiegegevens van de klas

1.2. Leerlingen komen nieuw op school

1.2.1. Verwachtingen lln Secundair onderwijs van de les L.O.

1.2.2. Hoe is de toestand in het beroepsonderwijs?

1.2.2.1. Welke leerlingen bevolken het beroepsonderwijs?

1.2.2.2. Wat verwachten deze leerlingen van de les lichamelijke opvoeding?

1.2.2.3. Wat wensen leraars lichamelijke opvoeding te bereiken?

1.2.3. Hoe kunnen we in deze situaties een beginsituatie vaststellen ?

1.2.3.1. 1. Belangrijke gegevens betreffende de verschillende groepen kunnen we halen uit de cursus ontwikkelingspsychologie, en uit de cursustekst VD1ejaar hoofdstuk: Ontwikkeling van de psychomotoriek en fysiomorfologie.

1.2.3.2. 2. Oudere leerkrachten kunnen natuurlijk putten uit hun ervaring van jaren.

1.2.3.3. 3. We kunnen hulpmiddelen gebruiken: Als hulpmiddel om de fysieke fitheid te meten kunnen we gebruik maken van:  Standaardtests  Zelf ontworpen tests

2. Micro-didactisch niveau

2.1. Leerlingen komen van een vorige klas/titularis wordt vervangen

2.2. Leerlingen komen nieuw op school

2.2.1. De volgende factoren bepalen de actuele beginsituatie van een les:

2.2.1.1. 1. de motorische vaardigheden van groepen leerlingen en individuele leerlingen in verband met bewegingsvormen

2.2.1.2. 2. de inspanningsmogelijkheden en draagkracht van leerlingen

2.2.1.3. 3. de actuele medische gegevens van bepaalde leerlingen

2.2.1.4. 4. de sociale patronen in de klas

2.2.1.5. 5. het plezier en de motivatie van de leerlingen

2.2.1.6. 6. de kennis van en het inzicht in de leerinhouden.

2.2.2. Er zijn ook constante factoren!

2.2.2.1. De leerlingen

2.2.2.2. De lesgever

2.2.2.3. De aard en de samenstelling van de groep

2.2.2.4. De voorwaardenstructuur