Plone Level Up

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Plone Level Up by Mind Map: Plone Level Up

1. www.jyu.fi

1.1. Instanssin restart turvallisesti

1.2. Lisäosan asentaminen saittiin

1.3. Backupin palauttaminen

1.4. portalview, ISA/UNO

2. Koppa ja Avoimen Koppa

2.1. Koppa-supportin antaminen

2.2. KLDAP-rajapinnan tunteminen

2.3. Plagiaatintunnistus

2.4. Tehtävänpalautus

3. Moniviestin

3.1. Moniviestin-kehitysympäristön pystyttäminen

3.2. m3-enkoodauksen muokkaaminen

3.3. Moniviestimen UI:n muuttaminen

3.4. Moniviestin-support

3.4.1. JY:n tuki

3.4.2. RI:n tuki

3.4.3. JAMK:n tuki

3.4.4. TAY

3.4.5. JAO

4. Verkkomaksaminen

4.1. Kehitysympäristön pystyttäminen

4.2. payments.jyu.fi

4.3. maksulomakkeet

4.4. kirjasto.jyu.fi/kauppa

5. Plone-theming

5.1. Custom skins

5.2. Diazo-teeman tekeminen

5.3. Käännöspaketin tekeminen

5.4. Viewletin tekeminen

5.5. javascript

5.6. Kuvankäsittely

6. Plone Content Management

6.1. Portalview:n tekeminen ja CSS:n tuunaus

6.2. Dynapagen muokkaaminen: kuvakaruselli ja listat

6.3. Kokoelmien muokkaaminen

6.4. Lomakkeiden tekeminen

6.4.1. Lomakkeiden skriptien muokkaaminne

6.4.2. Lomakkeiden skriptien tekeminen

6.4.3. Lomakkeen adaptereiden tekeminen

6.5. Sisällön tekeminen

6.6. Oikeuksien hallinta

6.7. Lisäosien asennus ja säätö

6.8. Mosaic-sivun tekeminen

7. Plone-support

7.1. Viestiin vastaaminen

7.1.1. Viestiin vastaaminen nopeasti

7.1.1.1. Viestiin vastaaminen nopeasti, ystävällisesti ja selkeästi

7.2. Kouluttaminen

7.3. Ohjeiden tekeminen

8. Plone-instanssin pystyttäminen

8.1. Kehitysympäristön pystyttäminen

8.2. Buildoutin kasaaminen ja ajaminen

8.3. Vagrant

9. Plone-saitin asetukset

9.1. Haku ja navigointi

9.2. Käyttäjähallinta

9.3. Paikallisten työnkulkujen säätö

9.4. Cache-säädöt

9.5. @@manage-viewlets

10. Plone-saitit yleisesti

10.1. Backupin palauttaminen

10.2. Lisäosan asentaminen saittiin

10.3. Saitin restart

11. Zope-säädöt

11.1. css-asetukset

11.2. js-asetukset

11.3. skins/custom

11.4. skrpitien tekeminen

11.5. katalogin putsaus

12. Plone-kehittäminen

12.1. Ymmärrys Plone-ympäristön perusrakenteesta

12.2. Paketointi

12.3. Deploymet

13. Muut taidot

13.1. Pistelaskuri

13.2. TDD/BDD

13.3. Agile

13.4. Ihmisille puhuminen

14. Räätälöidyt palvelut

14.1. opiskelijankompassi.jyu.fi

14.2. kompassi.jyu.fi

14.3. agoracenter.jyu.fi

14.4. kielikeskus.jyu.fi/eoto

14.5. vanhakartta.jyu.fi

14.6. eportfolio.jyu.fi

14.7. cloudsw.org

14.8. humantechnologypublishing.jyu.fi

14.9. www.jyu.fi/hatut

15. Omat Plone-lisäosat

15.1. Plone-produktin tekeminen

15.2. Presscenter

15.3. Portalview

15.4. Dynapage

15.5. Rosteri