Portal korporacyjny Hotelu Myszkow

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Portal korporacyjny Hotelu Myszkow by Mind Map: Portal korporacyjny Hotelu Myszkow

1. Harmonogram prac

1.1. Przeprowadzenie analizy systemowej

1.2. Zaprojektowanie warstwy merytorycznej

1.3. Zaprojektowanie warstwy informacyjnej

1.4. Zaprojektowanie interfejsu graficznego

1.5. Opracowanie prototypu

2. Rozwiązania techniczno-technologiczne

2.1. Nowe serwery do obsługi strony internetowej oraz bazy danych

2.2. Nowe komputery

2.3. Nowe, dedykowane oprogramowanie do obsługi rezerwacji

2.4. Nowe systemy operacyjne

2.5. Baza danych pokoi oraz klientów

3. Grupa docelowa

3.1. Recepcjonista

4. Cele portalu korporacyjnego

4.1. Cel strategiczny

4.1.1. Pozyskanie nowych klientów oraz gromadzenie danych i porządkowanie danych o klientach

4.2. Cele wymierne

4.2.1. Zmniejszenie kosztów występowania błędów

4.2.2. Wzrost zadowolenia klientów mierzony ograniczeniem liczby reklamacji

4.2.3. Skrócenie czasu realizacji zamówienia klienta

4.2.4. Zmniejszenie pracochłonności

4.2.5. Wzrost potencjalnej liczby klientów

4.2.6. Zmniejszenie kosztów ponoszonych w związku z działalnością hotelu

4.3. Cele niewymierne

4.3.1. Rozwój hotelu

4.3.2. Zadowolenie klientów

4.3.3. Usprawnienie pracy użytkowników portalu

4.3.4. Podniesienie wydajności i jakości obsługi gości hotelowych

4.3.5. Pozyskanie nowych klientów

4.3.6. Usprawnienie obsługi klientów

4.3.7. Rozwijanie oferty hotelowej

4.3.8. Wzbogacenie oferty handlowo-usługowej

4.3.9. Usprawnienie pracy recepcjonisty

5. Funkcje merytoryczne

5.1. Podgląd informacji o klientach

5.2. Kontrola rezerwacji

5.3. Kontrola obsługi gości hotelowych

5.4. Podgląd informacji o cenach w hotelu

5.5. Modyfikacja danych pokoi

5.6. Archiwizacja danych klientów