Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mindmeister by Mind Map: Mindmeister

1. Ovládání

1.1. Nový uzel

1.1.1. Další úroveň

1.1.1.1. INS

1.1.1.2. TAB

1.1.2. Stejná úroveň

1.1.2.1. ENTER

1.2. Editace uzlu

1.2.1. F2

1.2.2. Kliknout myší na uzel

1.3. Smazání uzlu

1.3.1. DELETE

1.3.2. Ikona Delete

1.4. Přemístění

1.4.1. Přetáhnout myší

1.4.2. CTRL+C, CTRL+V

1.4.3. Kliknout pravým tlačítkem (kontextová nabídka)

2. Registrace

2.1. www.mindmeister.com

2.2. Odkaz BASIC Free

2.3. Vyplnit údaje

2.4. Přijde e-mail s aktivací

2.5. Přihlásit se a začít používat

3. Export mapy

3.1. Tlačítko Export

3.2. Image file (PNG)

3.3. Tlačítko Export

4. Publikování na Internetu

4.1. Tlačítko Share Map

4.2. Publish