paulus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
paulus by Mind Map: paulus

1. vragen

1.1. wie gaan er met paulus mee?

1.1.1. paulus en zijn mannen

1.2. hoe voelt paulus zich op weg naar damascus?

1.2.1. hij is woedend op de christenen

1.3. welke gelijkenis is er tussen paulus en koning saul?

1.3.1. saul vervolgt david .en paulus vervolgt christenen.

1.4. hoe wordt beschreven dat er iets wonderlijks gebeurt?

1.4.1. hij ziet een hemels licht,hij valt van zijn paard en hoort een stem.

1.5. hoe voelt paulus zich na deze gebeurtenis

1.5.1. hij kan niet zien,hij eet en drinkt niet.

1.6. hoe komt paulus in contact met ananias?

1.6.1. ananias krijgt een visioen en gaat naar paulus.

1.7. wat is de rol van ananias.

1.7.1. ananias legt paulus de hand op en die kan weer zien.

2. vragen

2.1. welke betekenis heeft het altaar voor de mensen van athene ?

2.1.1. een altaar voor een god die ze nog niet kennen.

2.2. welke betekenis heeft het altaar voor paulus?

2.2.1. een altaar voor god die de wereld geschapen heeft.

2.3. waarom zou paulus het altaar de naam: voor een bekende god ,kunnen geven?

2.3.1. paulus kent god dankzij jezus.

3. vragen in jeruzalem

3.1. hoe reageren de leerlingen in jeruzalem op de komst van paulus?

3.1.1. ze zijn bang en vragen zich af of hij wel echt bekeerd is.

3.2. waarom zijn de leerlingen zo bang voor paulus?

3.2.1. ze hebben eerder gezien hoe hij de christenen vervolgde.

4. een verhaal

4.1. 1) paulus heeft zich bekeerd,maar de leerlingen in jeruzalem vertrouwen hem niet.alleen barnabas gelooft hem.

4.2. 2)de leerlingen in jeruzalem geloven dat paulus een vurig christen is geworden zij sturen hem en barnabas op reis.

4.3. 3)in lystra kan een verlamde man weer lopen dankzij paulus.

4.4. 4)de mensen in lystra zijn onder de indruk.zij willen bloemen en stieren offeren voor paulus en barnabas.

4.5. 5)de joden verjagen paulus en barnabas met stenen uit de stad.

4.6. 6)vrienden christenen van paulus en barnabas komen om hen heen staan,zodat ze kunnen ontkomen.

5. vragen

5.1. wat zij de griffier tegen de efeziërs

5.1.1. paulus heeft artenis niet beledigd en haar tempel niet vernietigd .als dat wel zo is ,dan moeten de efeziërs een klacht indienen voor een rechtbank.

5.2. wat is er met de zilversmid demetrius.

5.2.1. de zilversmid Demetrius is boos op paulus omdat hij het geloof in 1 god verkondigt .hij is bang dat hij een beeldjes meer zal verkopen.