NEOLÍTIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NEOLÍTIC by Mind Map: NEOLÍTIC

1. AGRICULTURA

1.1. - Observen com creixen les plantes de la natura

1.2. - Conreu de la terra

1.3. Primer conreu: cereal

2. RAMADERIA:

2.1. Sorgeix de la necesitat de menjar quan no hi ha caça

2.2. -Comencen a domesticar animals : gos , cabra , ovella i porc

3. PRIMERS POBLATS:

3.1. La remaderia i l'agricultura acaven amb el NOMADISME.

3.2. Apareix els primers poblats al costat dels camps conreats.

3.3. Poplats de 200 persones les cases eren toves perquè eren de fang i de palla

3.4. -Eines : destrals per tallar fusta,falç per segar i molins de pedra.

3.5. -Aparició de la cerámica -Desenvolupament textil (llana,lli).