Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Neolític by Mind Map: Neolític

1. Ramaderia

1.1. La ramaderia va sorgir de la necessitat de tenir animals per sacrificar quan hu havia poca caça.aquesta manera van començar a tenir animals vigilats i tancats fins que van arribar a domesticar-los.El gos va ser un dels primers, també les cabres, ovelles i, més tard, els porcs

2. Agricultura

2.1. Fa uns 10.000 anys la humanitat va deixar de viure exclusivament de la caça, de la pesca i de la recol·lecció de fruits. Comença a conrear la terra i a domesticar els animals.

3. Primers poblats

3.1. Gràcies a agricultura i a la ramaderia, els homes i les dones ja no s'havien de desplaçar per aconseguir aliments. Es van establir en poblats al costat dels camps de cultiu. Van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris.