NEOLÍTIC

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NEOLÍTIC by Mind Map: NEOLÍTIC

1. AGRICULTURA

1.1. - Observen com creixen les plantes a la natura

1.2. - Conreu de la terra.

1.3. -Primer conreu: cereals

2. RAMADERIA

2.1. -Sorgeix de la necessitat de menjar quan no hi ha caça.

2.2. -Domesticació d'animals: el gos, la cabra, l'ovella i el porc.

3. PRIMERS POBLATS

3.1. -La ramaderia i l'agricultura acaven a el Nomadisme

3.2. -Apareixen els primers poblats al costat dels camps conreats

3.3. - Poblats de 200 persones

3.4. -Les cases eren de tova ( fang+ palla)

3.5. - Eines: destrals per a tallar fusta, falç per segar i molins de pedra.

3.6. -Aparició de la ceràmica

3.7. -Desenvolupament textil: filatura de llana i lli.