Ιστορικά γεγονότα τελευταίων 100 χρόνων & επίδραση στην Ελλάδα του "σήμερα"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ιστορικά γεγονότα τελευταίων 100 χρόνων & επίδραση στην Ελλάδα του "σήμερα" by Mind Map: Ιστορικά γεγονότα τελευταίων 100 χρόνων & επίδραση στην Ελλάδα του "σήμερα"

1. Ομάδα Α΄ 1912-1939

1.1. Νικολοπούλου

1.1.1. Μικρασιατική Καταστροφή

1.2. Πουλόπουλος

1.2.1. Οικονομική Κρίση 1929

1.3. Κυριακοπούλου

1.3.1. Βαλκανικοί Πόλεμοι

1.4. Τσιάτα

1.4.1. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

1.5. Τσακριλής

1.5.1. Οκτωβριανή Επανάσταση

2. Ομάδα Β΄ 1939-1967

2.1. Κωστόπουλος

2.1.1. Εμφύλιος Πόλεμος

2.2. Καψή Σταυρούλα

2.2.1. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

2.3. Καρκούλιας Γιάννης

2.3.1. Εμφύλιος Πόλεμος

2.4. Καρκούλιας Γιώργος

2.4.1. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

3. Ομάδα Γ΄ 1967-1992

3.1. Μπότσα

3.1.1. Κατάρρευση κομμουνιστικών καθεστώτων

3.2. Νιώτη

3.2.1. Δικτατορία

3.3. Μαρκοπούλου

3.3.1. Κατάρρευση κομμουνιστικών καθεστώτων

3.4. Τόκα

3.4.1. Άνθρωπος στη Σελήνη

4. Ομάδα Δ΄ 1992-2013

4.1. Πίππα

4.1.1. Κρίση χρέους -Αμερική - Ευρώπη

4.2. Καψή Παρασκευή

4.2.1. Ιμπεριαλιστικοί Πόλεμοι

4.3. Μαρκόπουλος

4.3.1. Δίδυμοι Πύργοι

4.4. Παναγιωτόπουλος

4.4.1. "Αραβική Άνοιξη"

4.5. Καψής

4.5.1. Ιμπεριαλιστικοί Πόλεμοι