Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFOVAJADUS by Mind Map: INFOVAJADUS

1. KUTSUTUD

1.1. tahan tulla ajateenistusse (olen nõus tulema)

1.1.1. Seoses kutsumise/kohustuse teadvustamisega

1.1.1.1. Millised on mu valikud seoses kohustusega?

1.1.1.2. Miks seda ajateenistust vaja on?

1.1.1.3. Mida see minu jaoks tähendab? Kuidas elu muutub? Kuidas planeerida?

1.1.1.4. Kuidas see ajateenistusse minek käib?

1.1.1.5. MIllised on valikuvõimalused seoses teenistusega - väeosad, erialad?

1.1.1.6. Mille alusel valida väeosa?

1.1.1.7. Mis kasu/kahju ma sellest saan?

1.1.1.8. Mis ajateenistus on päriselus? Eluolu, päevaplaan

1.1.1.9. Millised on karjäärivõimalused/elukutsevalikud?

1.1.1.10. Kuidas saan kodus käia? Kaugel kodust see on?

1.1.1.11. do i fit in? kas see jõukohane? kas leian sõpru?

1.1.2. Seoses arstliku komisjoniga

1.1.2.1. Mida kohapeal täpselt tehakse? Mis uuringud?

1.1.2.2. Kuidas ma end tunnen selles olukorras?

1.1.2.3. Kaua see aega võtab?

1.1.2.4. Kuidas peaksin valmistuma? (Mida pean kaasa võtma, mida teadma?)

1.1.2.4.1. Mida teha, kui pole perearsti?

1.1.2.5. Kas saan aega või kohta muuta?

1.1.2.5.1. Kuidas aega muuta?

1.1.2.6. Mis see mulle maksma läheb?

1.1.2.7. Kus asub?

1.1.3. Seoses teenistusse asumisega

1.1.3.1. Mida päriselu kujutab?

1.1.3.2. kuidas ja kuhu?

1.1.3.3. Kuidas ma peaksin valmistuma?

1.1.3.4. Mis kaasa?

1.1.3.5. külastused?

1.1.3.6. mis mu kohustustest saab?

1.2. tahan asendusteenindusse

1.2.1. milline protsess?

1.2.2. mis see päriselus tähendab? kus saab teenistuses olla?

1.2.3. milline hüvitis?

1.2.4. kuidas taotleda?

1.2.4.1. kuidas kasutada eesti.ee'd

1.3. tahan pikendust

1.3.1. milline on protsess?

1.3.2. kuidas taotleda?

1.4. tahan vabastust

1.4.1. milline protsess?

1.4.2. kuidas taotleda?

1.5. olen muukeelne

1.5.1. kas saan aru? kas tulen keelega toime?

2. ISE TULIJAD

2.1. Naised

2.1.1. kuhu ja kuidas saab?

2.1.1.1. kuidas taotleda?

2.1.2. Arstlik komisjon?

2.1.3. reaalsed tegevused, eluolu?

2.2. Ise ajateenistusse taotlejad

2.2.1. kuidas taotleda?

2.3. Sõjaväelist karjääri planeerivad

2.3.1. millised võimalused?

2.3.2. saadav tasu?

3. RESERVI ARVATU

3.1. mida see minu jaoks tähendab?

3.2. võimalikud elumuudatused?

3.3. millised on kohustused?