Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

אתרים בישובים של תלמידי בי"ס "הר שכניה" by Mind Map: אתרים בישובים של תלמידי בי"ס  "הר שכניה"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

אתרים בישובים של תלמידי בי"ס "הר שכניה"

שכניה

טיילת שכניה

מערת העטלפים

פינת הזוחלים

פינת טאבון

השביל ההקפי

האורווה

קורנית

הדרך של בן

האמפי

נקודת תצפית, סינגל לאופניים ופינת מדורה.

שביל קורנית

מנוף

ברכת הסלמנדרות

גן הפסלים

ג'וןקולד

הצוק

נקודת תצפית

השביל לאלון

מסלול נוף שפוגשים בדרך בור מים ומערה.

פינת הפיקניקים

גלילאו

השביל ההקפי

סטודיו פישר

פינת חי

המבוך

מצפה אבי"ב

משעול אלמוג

"הוואדי"

מסלול מעגלי שבדרך יש בתי עץ ופיסול סביבתי.

פינת חי

פארק הסלעים

התוכיה

השביל ההקפי

אורוות

אבטליון

שביל אבטליון

בית הבד

שביל ירידה לעמק בית נטופה

תצפית הכוכבים על שם נועם לואיס

מערת אבטליון

יחד

השביל של חאלד

הטיפי - אוהל אנדיאני

הררית

מנזר בית נטופה