Undersøgelse af læsebåndets påvirkning af børns læsefærdighed

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Undersøgelse af læsebåndets påvirkning af børns læsefærdighed by Mind Map: Undersøgelse af læsebåndets påvirkning af børns læsefærdighed

1. Hvordan opleves læsebåndet

1.1. - af eleverne

1.2. - af lærerne

1.3. - af forældrene

1.4. - af ledelsen

1.5. - af læsevejlederen

2. Hvad er målsætningen for læsebåndet?

2.1. Hvordan optimeres elevernes udbytte af læsebåndet ?

2.2. Hvordan måles elevernes udbytte af læsebåndet

3. Læsebåndet udvikling indtil nu.

4. Læsebåndets udformning

4.1. Fagenes relationer til læsebåndet

5. Aktørernes roller i forhold til læsebåndet

5.1. - elevernes roller

5.2. lærernes roller

5.3. - ledelsens rolle

5.4. forældrenes roller

5.5. læsevejlederens rolle

5.6. bibliotekarens rolle

5.7. medievejlederens rolle

6. Udvælgelse af deltagere i undersøgelsen

7. Hvordan vurderes udbyttet af læsebåndet.

7.1. Standardiserede tests

7.2. Interview

7.3. Observation

7.4. Nationale tests