Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016 by Mind Map: IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016

Tidsplan

Status for IT på Skoler og i Dagtilbud 2013

Indsatser - DET VI GØR: Her vil de konkret indsatser blive beskrevet og uddybet. Denne del af It strategien opdateres løbende. Indsatser markeret med sort er indsatser som er igangsat.

Det skal sikres, at alle medarbejdere har viden om og adagang til pædagogiske og didaktiskeværktøjer

Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til it-udvikling fra forvaltningen, netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdree, elever, forældre, forvaltning at kommunikere med hinanden digitalt

Vision - IT skal være tidssvarende, nemt at anvende og en naturlig del af børn, unge og medarbejdernes hverdag, dér hvor det giver mening

Eksempler på elev- og lærerproduktioner, forløb, opgaver, beskrivelser, links m.m.

Filmproduktioner

Elevkommentarer

En klasse siger bl.a. følgende om brug af iPads i undervisningen: Plus: - Motiverer mere end arbejde på papir - BookCreator er godt (En produktions app til at lave e-bøger med multimodalt indhold) - iPads er hurtigere end computere - Sjovere - Kan være godt alt efter formålet - Flere varierede muligheder - Mulighed for at bruge materialer fra Internettet - Flere layout muligheder, fx i BookCreator Minus: - SkoleSkyen virker ikke optimalt på iPad (SkoleSkyen er opdateret og virker nu markant bedre på tablets) - Excel er problematisk på iPads

Ebøger

E-Pub kan åbnes på tablets og fungerer med lyd og video. Pdf filerne er en variant til pc som ikke indeholder lyd og video. Søholmskolens ePub kan fås ved at sende en E-mail til chs@ringsted.dk da den er for stor til at blive lagt op her.

-

-

Læsevejledning til den interaktive it strategi

Den interaktive It-strategi skal forsøge at give et visuelt op opdateret overblik over indhold og sammenhænge mellem disse. De enkelte området opdateres løbende og i første omgang er det kun det visuelle overblik samt vejledning og høringsudkast der er tilgængeligt. Strategien er opdelt i nogle områder: Vision (Globus): Vores vision for it i skoler og dagtilbud Målsætninger (Kikkert): Viser It-strategiens fire målsætninger Indsatsområder (De to mennesker): Viser et overblik over hvad vi vil og sammenhængen mellem disse. Under hver enkelt indsats er der beskrevet de planlagte indsatser som det ser ud lige nu, dvs. DET VI HAR PLANLAGT. Indsatser (Tasken): Viser et overblik over hvad vi gør. Denne udbygges løbende efterhånden som de konkrete indsatser føres ud i livet. Indsatser - DET VI GØR: Her vil de konkret indsatser blive beskrevet og uddybet. Denne del af It strategien opdateres løbende. Indsatser markeret med sort er indsatser som er igangsat. Idebank (Pære): Her samles et overblik over gode ideer til fremtidige indsatser m.m. Læsevejledning (Bog): Kort forklaring til de enkelte områder i denne interaktive mindmap Høringsudkast (Clips): PDF med selve materialet til høring. Baggrundsmaterile (Tegnestift): Materiale brugt som baggrund for strategien. Elevproduktioner (Klaptræ): Her samles eksempler på elevproduktioner m.m. Status for IT på Skoler og i Dagtilbud (Notat med clips): Status for områderne. Skolernes udviklingskatalog (Universitets hat): Overblik over den samlede udvikling for skoleområdet Det videre arbejde (VæggeUr): Beskrivelse af det fortsatte arbejde Teknik (Tandhjul): Teknikken bag IT området Tidsplan (Ur): Beskrivelse af tidsplan

Indsatsområder - DET VI HAR PLANLAGT:

Det skal sikres at alle medarbejdere har viden om og adgang til pædagogiske og didaktiske værktøjer

Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til udvikling fra forvaltning,netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdere, elever, forældre og foravaltning at kommunikere med hinanden digitalt

Målsætninger

IT skal understøtte inklusion i praksis

Vi skal udvikle mere kompetente og kritiske digitale borgere

It skal understøtte mulighederne for at tilbyde mere og motiverende læring

It skal understøtte øget læringslyst, så børnene og de unge bliver dygtigere og mere kompetente generelt

Det videre arbejde, værktøjskasse

Projektskabelon

Skabelon "Fra vision til handling"

-

Baggrundsmateriale

Skolernes UdviklingsNetværk (SUN)

It- og mediekompetencer i folkeskolen (Faghæfte 48)

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

National strategi for it i folkeskolen

Børne- og ungepolitik

Skolernes udviklingskatalog

Idebank

Sundhed og IT

Lektiehjælp via Skype

Den Digitale Tarzanbane

Billeder, 5 små videoer, eksempler på opgaver, skabelon til egne opgaver, nyhed i nyhedsarkivet på FællesNettet samt oplæg om tankerne bag konceptet findes på FællesNettet under Arkiv - Dokumenter - Den Digitale Tarzanbane,

-

It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet 2013-2016

Teknik

SkoleSkyen

Trådløst netværk

-

Skolernes medieplaner

Link til skolernes lokale planer

Eksempel

Eksempel