פעילות בנושא : הזכות לפרטיות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
פעילות בנושא : הזכות לפרטיות by Mind Map: פעילות בנושא : הזכות לפרטיות

1. שאלת מחשבה - הזכות לפרטיות והתחומים בחיי היום יום-

2. חיפוש מידע באינטרנט - הגדרת המושג הזכות לפרטיות

2.1. רשום בטבלה שתופית וחקר מקור המידע

2.2. השוואת ההגדרות עם שאר הקבוצות

3. בחינת מקרה של הפרת הזכות לפרטיות בצבא

3.1. מענה על שאלות והכרת המושג התנגשות של זכויות

4. צפייה בסרטון

4.1. דיון על הזכות

5. שמש אסוציאציות שימוש בוורדל

5.1. דיון בתוצאות

6. נסוח עצמי להגדרת המושג-

6.1. כתיבת פתקים בלינויט