Digitale læremidler på Silkeborg Ungdomsskole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digitale læremidler på Silkeborg Ungdomsskole by Mind Map: Digitale læremidler på Silkeborg Ungdomsskole

1. Dansk

1.1. Danskfaget

1.2. Grammatip.com

1.3. Webprøver.Gyldendal

1.4. Ilitt

1.5. Frilæsning.dk

2. Matematik

2.1. MatematikFessor

2.2. Matematik.Gyldendal

2.3. GeoGeBra

2.4. SkoleDu

3. Engelsk

3.1. Engelsk.Gyldendal

3.2. PSpraktisksprog

3.3. Grammatip.com

3.4. Gekko

3.5. Engelskfaget/Clio

4. Fysik / Kemi

4.1. FysikKemifaget

5. Diverse

5.1. Skoletube

5.2. LærIT

5.3. Ordbogen.com

5.4. EMU Træneren

5.5. Filmcentralen

6. Samfundsfag

6.1. [email protected]

6.2. Samfundsfaget

7. Tysk

7.1. Deutsch als Fremdsprache

7.2. PSpraktisksprog

7.3. Grammatip.com

8. Fransk

8.1. PSpraktisksprog

9. Dansk som andetsprog

9.1. Vores fælles sprog

9.2. Ordnet.dk/den danskeordbog

9.3. Danske dyr

9.4. Verdens dyr

9.5. Dr.dk/ligetil

9.6. EMU Lexin

9.7. Sproget.dk

9.8. DanskHerogNu

9.9. Nyi.dk

9.10. FjernUV

9.11. Netdansk

9.12. Frilæsning.dk