VAATLUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VAATLUS by Mind Map: VAATLUS

1. LIIGID

1.1. Süstemaatiline vaatlus

1.1.1. Rangelt määratud tingimustes

1.1.2. Vaatleja on kõrvalseisja

1.1.3. Kvantitatiivses uurimuses

1.2. Osalusvaatlus

1.2.1. Kujuneb vastavalt olukorrale

1.2.2. Kvalitatiivses uurimuses

1.2.3. Erinevad astmed

1.2.3.1. Täielik osalus

1.2.3.2. Osalus vaatlejana

1.2.4. Uurijad osalevad uuritavate loal nende tegevuses

1.3. Palju vahevorme

2. PUUDUSED

2.1. Eetilised probleemid

2.2. Vabatahtlike leidmine raske

2.3. Uurijal võib tekkida emotsionaalne side uuritavaga

2.3.1. Kannatab uurimuse objektiivsus

2.4. Töömahukas meetod

2.4.1. Pole eriti populaarne

2.4.2. Aeganõudev

3. Kvalitatiivse uurimuse meetod

4. Kiiresti muutuvate ja raskesti olukordade uurimiseks

5. Vältimatu põhimeetod

6. Tuntuks sai Malinowski poolt

6.1. 1920ndatel

7. Tegeliku elu ja maailma uurimine

8. Tähelepanekud hiljem mälu järgi kirja panna

9. Tugineb Flandersi interaktsioonianalüüsil

10. Pikk ajalugu