Una ciència incerta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Una ciència incerta by Mind Map: Una ciència incerta

1. Economia

1.1. Ciència incerta

1.2. Anomenada ciència econòmica

1.3. És la ciència que més impacta en les nostres vides

1.4. Els seus impactes van acompanyats de racionalitat

1.4.1. En el món de l'economia, racionalitzar vol dir ignorar els criteris ètics, ecològics i socials per deixar-ho tot en mans d'un sol criteri: la lògica del mercat.

1.5. Se sent còmoda en l'àrid reialme de les abstraccions sense vida

1.6. Ho passa tot per el sedàs de les matmàtiques i ho hipermatematitza.

1.7. Fa extraccions de fenòmens molt complexos i obté resultats d'una lògica impecable

2. Economistes

2.1. Andreu Mas-Colell

2.1.1. Un tret característic que diferencia l'economia d'altres àmbits científics és que, per a nosaltres, les equacions d'equilibri constitueixen el centre de la nostra disciplina.[...]

2.2. David A.Moss

2.2.1. Cal tenir present que la macroeconomia és una ciència molt inexacta...[...]

3. El conjunt sempre és més que la suma de les seves parts. (Raimon Panikkar:<<Mitja vaca i mitja vaca no sempre és igual a una vaca>>)

4. Pensament econòmic

4.1. Capitalista

4.2. Marxista

4.3. Basa el seu aparell conceptual en la més prestigiosa de les disciplines científiques: la física

4.3.1. Utilitza la física newtoniana

4.3.1.1. Entitats aïllades

4.3.1.2. Entitats estàtiques

4.3.1.3. Entitats en perfecte equilibri

5. Dinamisme

5.1. Tot el que és viu és dinàmic

5.2. Batega en el cor de tot el que respira

6. Individualisme meteodològic

6.1. Estudiar una societat és molt complex, per tant imaginarem que la societat no és més que una suma d'individus aïllats. (Thatcher: <<La societat no existeix, només existeixen els individus>>)

6.2. En l'individu aïllat no existeix un ego atòmic sense història ni lligams ni passions ni terra ni aigua. Aquest és precisament l'arquetip humà en què es basa el pensament econòmic.

6.2.1. Homo oeconomicus

6.2.1.1. Monstre d'egoisme

6.2.1.2. Subjecte individualista que només atén a abstraccions, desconnectat dels seus sentiments, de la natura i del bé de la comunitat.

6.2.1.3. Criatura sense gaire relació amb el que ha estat la immensa majoria de la humanitat en gairebé totes les cultures i èpoques.

6.2.1.3.1. Marshall Sahlins