Les primeres civilitzacions: Mesopotamia, Egipte

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les primeres civilitzacions: Mesopotamia, Egipte by Mind Map: Les primeres civilitzacions: Mesopotamia, Egipte

1. es situen a vora dels grans rius: Tigris, Eufrates, Nil

2. Veuen que les inundancions deixen terres més fèrtils a la vora dels rius.

2.1. Els cal controlar l'aigua

2.2. Han de construir canals, dics, preses, aqüeductes

2.2.1. s'anomena construcció d'obres hidràuliques

2.2.1.1. Contructors

2.3. Desenvolupen nous coneixements tècninc i astronòmics

2.4. Augmenten la productivitat

2.5. S'anomena agricultura irrigada

2.5.1. 1) energia humana (falç, aixada)

2.5.1.1. Camperols

2.5.2. 2) energia animal (arada...)

2.5.3. excedent de la producció

2.5.3.1. Inici de la divisió del treball

2.5.3.1.1. La majoria de la població treballa i una part viu de les rendes que aquests produeixen.

2.5.3.1.2. Desenvolupament de la producció artesanal

2.5.3.1.3. Desenvolupament de l'activitat dels constructors

2.5.3.1.4. Desenvolupament de l'ús dels metalls

2.5.3.1.5. Desenvolupament del comerç