De gouden eeuw van Nederland

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De gouden eeuw van Nederland by Mind Map: De gouden eeuw van Nederland

1. Staten-generaal

1.1. Vergadering van alle stadhouders van alle gewesten. De belangrijkste man is de raadspensionaris of de landsadvocaat

2. Regenten

2.1. Hoge bestuurders in Nederlandse steden, gewesten en op het platteland, die de bovenlaag van de maatschappij vormden

3. Stapelmarkt

3.1. Plaats waar goederen in pakhuizen worden opgeslagen en vandaar verder worden verhandeld

4. Gouden eeuw

4.1. een economische en culturele bloeiperiode, zoals Spanje beleefde in de 16e eeuw.

5. Steden

5.1. De belangrijkste man van de steden was de de burgemeester, dagelijkse bestuurder van de stad.

6. Stadhouder

6.1. Hij is de belangrijkste man van een gewest. Zijn taken zijn: besluiten over binnenlandse zaken in de Gewesten,toezicht houden op de rechtspraak, benoemen van leden van de vroedschap