6.4; De wetenschappelijke revolutie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
6.4; De wetenschappelijke revolutie by Mind Map: 6.4; De wetenschappelijke revolutie

1. Kenmerkend aspect; de wetenschappelijke revolutie.

2. Corpenicus eerste die een beeld van het heelal verwierp. De zon stond stil...

3. Corpenicus werd niet serieus genomen.

4. Kepler nam wel serieus.

5. 1600; Galileo Galilei bevestigde juistheid Corpenicus

6. wetenschappelijke revolutie; doorbraak van een wetenschappelijke manier van denken in de 17e eeuw in Europa, waarbij het systematisch verwerven van kennis door eigen observaties, expirimenten en logisch redeneren centraal staan.

7. door Kepler zijn ideeën brachten Galilei in conflict met de kerk.

8. verboden zijn inzichten bekend te maken.

9. 1992; paus erkend dat niet Galilei maar de kerk zich had vergist.

10. 17e eeuw; wetenschappelijk revolutie hoogtepunt bij Isaac Newton.

11. Constantijn Huygens; heelal draaid zoals de klok

12. tijd van Corpinicus & Leonardo da Vinci wetenschappers waren geisoleerde eenlingen.

13. Fraqncis Bacon maakte eerbied voor verleden belachelijk.

14. door proeven nemen, systematisch observeren en logisch redeneren kon de wereld verklaard en begrepen worden

15. Jan Swammerdam onderzocht anatomie van insecten

16. Christiaan Huygens; onderzocht slingerbeweging, eerste uurwerk.

17. revolutie leidde tot optimisme

18. Galilei maakt kerk belachelijk; kerk dreigde met brandstapel als hij niet herriep.

19. hij bouwde nieuwe telescopen