Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2013.03.09 Sayısal Sinema İnsiyatifi by Mind Map: 2013.03.09 Sayısal Sinema
İnsiyatifi
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

2013.03.09 Sayısal Sinema İnsiyatifi

Destekçiler

1000Volt

ABT

Arttek

Bahçeşehir Üni

Dijitalist

İmaj

İstanbul Kamera

MTN

Oktotech

Orion

Sinefekt

Misyon

Sayısal Sinema İnisiyatifi; Sayısal sinemanın “sensörden gösterim ortamına” kadar olan tüm değişkenlerini sektör bütününde standartlaştırmayı hedefleyen, sektörün profesyonellerinin oluşturduğu kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir oluşumdur.

Vizyon

Oluşum, sayısal sinema sektörünün gelişmesini hedefler. Üretim sürecinin teknik kusursuzluğunu sağlamak hedefiyle teknik ve bilimsel testler yaparak teknolojik gelişmeleri ve sektörün tüm parçalarını değerlendirir. Bunu yaparken sektörde yer alan herhangi bir firma, marka, cihaz ya da çalışana ayrıcalık yapmaksızın objektif ve bilimsel teknik testler gerçekleştirerek karar alınmasını teşvik eder.

Hedefler

İş Akışlarının Oluşturulması

Yeni Teknolojilerle İlgili Bilgilendirme

Düzenli Toplantılar Yapmak

Her iş grubunun katılımını ve temsilini sağlamak

Çalışma grupları oluşturulması.

Örnek iş akışı çizelgesi

Toplantı Hedefleri

Çalışma başlıklarının belirlenmesi

Çalışma gruplarının oluşturulması

Etiket Grubu, Kuban Altan, Yusuf Arık, Alphan Belbek

Logo vs. görsel malzemeler tasarımı grubu, Murat Akbulut, Burak Kanbir

DIT ve Data Wrangler iş tanımları., Tolga Kutlar, Alphan Belbek, Yusuf Arık

Yeni Katılımcılara Ulaşacak ve Davet edecek grup, Kıvanç Işık, Sinan Şensivas, Murat Akbulut, Kerem Kurdoğlu, Tarık Han Koç

Katılımın arttırılması

2013.03.09 Toplantı Sonuçları

Mars grubu'nun teknik işlerden sorumlu yetkilisi davet edilecek.

Katılımcı profilini genişletmek gerekli. Diğer şirketleri de İnisiyatif'e katmak önemli.

DIT künyesi etiketinin hazırlanması ve disk ile post prodüksiyon firmasına ulaştırılmasını sağlamak. Künye yönergesinin hazırlanıp, sitede yayımlanması.

Çalışma grupları oluşturuldu.

Toplantı Geçmişi

2012.05.02

Sayısal Sinema'nın temellerinin atılması.

2012.06.06

Katılımın genişletilmesi. Görüntü Yönetmeni ve Kamera Asistanlarının toplantıya davet edilmesi.

2013.01.22

Vizyon ve misyonun oluşturulması ve geniş katılımlı toplantının organizasyonu.

İnisiyatifin çalışma alt yapısının kurulması.