מיון מערכים מגיש: ליאור פרץ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מיון מערכים מגיש: ליאור פרץ by Mind Map: מיון מערכים מגיש: ליאור פרץ

1. מיון של 5תאים

2. פסאודו קוד

3. קבוצה 1

4. קבוצה 2

5. קבוצה 3

6. רפלקציה

7. יעילות המיונים במצבים שונים

7.1. כמעט ממוין

7.1.1. דירוג יעילות

7.2. הפוך

7.3. אקראי

7.4. מחולק לחמש יחידות

8. סרטונים להמחשת המיונים

8.1. מיון בועות

8.1.1. סרטון נוסף

8.2. מיון הכנסה

8.3. מיון בחירה

9. סימולטור

10. ויקפדיה