De macht van de paus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De macht van de paus by Mind Map: De macht van de paus

1. Christenen geloofden dat God de wereld had ingedeeld in drie standen.

1.1. De adel.

1.1.1. Hiërarchie adel (van boven naar beneden)

1.1.1.1. Keizer.

1.1.1.2. Koning.

1.1.1.3. Hertog.

1.1.1.4. Graaf.

1.1.1.5. Ridder.

1.1.2. Adel was er om de bevolking te beschermen.

1.2. De geestelijkheid.

1.2.1. Hiërarchie geestelijkheid (van boven naar beneden)

1.2.1.1. Paus.

1.2.1.2. Bisschop.

1.2.1.3. Pastoor.

1.2.1.4. Kapelaan.

1.2.2. De geesteleijkheid zorgt voor ieders zielenheil.

1.3. De burgerij.

2. Het Oosters Schisma (1054)

2.1. Redenen:

2.1.1. Missionarissen van de oostelijke kerk hadden veel succes en de patriarch (geestelijk leider) van Constantinopel werd erg machtig.

2.1.2. Er waren grote meningsverschillen met de paus over de juiste gebeden, de verering van beelden en het kerkelijk recht.

2.1.3. In het begin van de Katholieke kerk was er geen paus, het was dus mogelijk zonder paus.

2.2. Definitie:

2.2.1. De Katholieke kerk en de Grieks-orthodoxe kerk gingen uit elkaar.

3. Hervormingsbeweging.

3.1. Reden:

3.1.1. De paus en de priesters leefden in weelde. Priester inden veel geld en kloosters hadden enorme bezittingen.

3.2. Reactie:

3.2.1. Er ontstond een hervormingsbeweging die een sobere leefwijze van de monniken eiste.

4. De investituurstrijd.

4.1. Wat is de investituur?

4.1.1. Priesters en gelovigen van een bisdom kozen hun bisschop, dan benoemde de paus hem. Die plechtigheid is de investituur.

4.2. Oorzaak investituurstrijd.

4.2.1. De investituurstrijd werd veroorzaakt doordat Duitse keizers de bisschoppen kozen en leenmannnen van ze maakten.

4.2.1.1. De reden was dat een bisschop niet trouwt, bij het overlijden zouden de bezittingen van de staat zijn, zoals het leenstelsel was bedoeld.

4.3. Voorbeelden:

4.3.1. Duitse koning Hendrik IV bleef bisschoppen benoemen, hij werd in de ban gedaan, moest vergiffenis vragen en toen hij die had zette hij Gregorius af en werd door de nieuwe (Clemens III) tot keizer gekroond.

4.3.2. Paus Innocentius III wilde Sicilië onderdeel van zijn rijk maken en deed daarvoor de Frederik II in de ban. De keizer verdedigde zijn rijk echter.

4.4. Einde investituur.

4.4.1. Met het Concordaat van Worms eindigde investituurstrijd. De paus koos bisschop en de keizer gaf scepter ten teken van wereldlijke macht.