Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EÕAK 2014 by Mind Map: EÕAK 2014
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

EÕAK 2014

Riigile EÕAK rolli selgitamine

Repositooriumi talletamine

Mati sõna

Rahvusvahelised projektid

RV konverentside korraldamine kõrgel tasemel, pidades silmas arendatavat infrastruktuuri.

Maarja mainis seda ja seda ja seda...

Võrgustike toetus

Uutes EL-i riikides tuutorlusega tegelemine

Olemasolevate teadmiste kasutamine enda ja teiste hüvanguks :-)

Ühtse "sissepääsu värava" loomine erinevatele keskkondadele

Rahvusvahelisele turule oma teenuste vahendamine

heade e-kursuste, õpiobjektide tõlkimise organiseerimine

>2014

rahvusvaheliste (RV) konverentside korraldamine: * õppetöö kvaliteedi tõstmine kasutades IKT vahendeid jms

Hetkel eksisteerivate ja tulevikus loodavate RV võrgustike kohtumiste, seminaride korraldamine

Olemasolevate RV võrgustike liikmeteks saamine