EÕAK 2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EÕAK 2014 by Mind Map: EÕAK 2014

1. Riigile EÕAK rolli selgitamine

2. Repositooriumi talletamine

3. Rahvusvahelised projektid

4. RV konverentside korraldamine kõrgel tasemel, pidades silmas arendatavat infrastruktuuri.

4.1. Võrgustike toetus

5. Uutes EL-i riikides tuutorlusega tegelemine

6. Ühtse "sissepääsu värava" loomine erinevatele keskkondadele

7. Rahvusvahelisele turule oma teenuste vahendamine

7.1. heade e-kursuste, õpiobjektide tõlkimise organiseerimine

8. >2014

8.1. rahvusvaheliste (RV) konverentside korraldamine: * õppetöö kvaliteedi tõstmine kasutades IKT vahendeid jms

8.2. Hetkel eksisteerivate ja tulevikus loodavate RV võrgustike kohtumiste, seminaride korraldamine

8.3. Olemasolevate RV võrgustike liikmeteks saamine

8.3.1. HT-de kaasamine