Pracownicy książki

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pracownicy książki by Mind Map: Pracownicy książki

1. wydawca

1.1. nadzór finansowy i redakcyjny

1.2. pozyskiwanie dzieł do publikacji

2. bibliotekarz

2.1. udostępnianie zbiorów

2.2. upowszechnianie zbiorów

2.3. gromadzenie i opracowywanie

2.4. wyszukiwanie i udzielanie informacji

3. czytelnik

3.1. recepcja czytelnicza

3.2. ocena

3.3. polecanie dzieł innym

4. księgarz

4.1. sprzedaż książek

4.2. rozpowszechnianie wiedzy o książkach

4.3. polecanie dzieł wartych uwagi

5. autor

5.1. zamysł

5.2. dzieło (maszynopis)

6. studio DTP

6.1. obróbka graficzna

6.2. z edytora tekstu na pdf

6.3. przygotowanie do druku

7. redaktor

7.1. współpraca z autorem

7.2. redagowanie tekstu

8. korektor

8.1. poprawa błędów

8.2. zgodność maszynopisu z poprzednimi korektami

9. drukarz

9.1. drukowanie książek

10. introligator

10.1. oprawianie książek