Digital grunnkompetanse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digital grunnkompetanse by Mind Map: Digital grunnkompetanse

1. Elevar

1.1. Digital kompetanse

1.1.1. Itslearning

1.1.1.1. Pålogging og passord

1.1.1.2. Meldingar

1.1.1.3. Fag

1.1.1.3.1. Mine filer

1.1.1.3.2. Mappestruktur i fag og prosjekt

1.1.1.3.3. Innlevering

1.1.1.3.4. Planleggjaren

1.1.1.3.5. Diskusjonar

1.1.1.4. Prosjekt

1.1.1.4.1. Lage eit prosjekt

1.1.1.4.2. Lagre eit dokument i prosjekt

1.1.1.4.3. Invitere andre inn i prosjekt

1.1.1.4.4. Lage mapper i prosjekt

1.1.1.5. ePortfolio

1.1.1.6. Mitt Dashbord

1.1.2. SkoleArena

1.1.2.1. Karakterar og andre vurderingar

1.1.2.2. Pålogging for føresette

1.1.2.3. Kva finn du i Skolearena? Ein oversikt

1.1.2.4. Fråver og orden/atferdsmerknader

1.1.3. Digitale notat

1.1.4. Presentasjon

1.1.5. Lyd- og bildebehandling

1.1.6. Nettvett

1.1.6.1. Sosiale medier

1.1.6.2. Byte av passord

1.1.6.3. Effektive søk

1.1.6.4. Kjeldekritikk og kjeldebruk

1.1.6.4.1. Korleis kontrollera kvaliteten på informasjonen

1.1.6.4.2. Øvingar i kjeldekritikk

1.1.6.4.3. Kjeldebruk

1.1.6.4.4. Korleis kontrollera om kjelda er truverdig

1.1.6.5. Personvern og opphavsrett

1.1.6.5.1. Opphavsrett

1.1.7. Lagring og god PC-bruk

1.1.7.1. Reglar

1.1.7.2. Problemer med PCen

1.1.7.3. Mappestruktur

1.1.7.4. Lagring og sikkerheitskopiering

1.1.7.5. Antivirus og oppdateringer

1.1.7.6. Utskrift (Equitrack)

1.2. Digitale elevar

1.2.1. Digital studieteknikk

1.2.2. Informasjon

1.3. Kurs og planar

1.3.1. IKT-opplæring av elevar

1.3.1.1. Bruke elever som mentor i klassen

1.3.2. Kartlegging av elevkompetanse

1.3.3. Opplegg for skolestart

1.3.3.1. Kurs med Powerpoint-presentasjon

1.3.3.2. Kurshefte med oppgårver for elevar i HFK

1.4. Program/Verktøy

1.4.1. Notater, tekstbehandling og samskriving

1.4.1.1. Blogg

1.4.1.2. Evernote

1.4.1.3. MS Office: OneNote

1.4.1.4. Samskrive NDLA

1.4.1.5. Google Dokument

1.4.1.6. Wiki

1.4.1.7. MsOffice: Word

1.4.2. Presentasjonsverktøy

1.4.2.1. Google Presentasjon

1.4.2.2. MS Office: PowerPoint

1.4.2.3. Prezi

1.4.3. Tal: rekneark, grafar og geometri

1.4.3.1. Google Rekneark

1.4.3.2. MS Office: Excel

1.4.3.3. Kikora

1.4.4. Lyd, bilete og film

1.4.4.1. Audacity

1.4.4.2. Picture Manager

1.4.5. Skylagring, backup og synkronisering

1.4.5.1. Dropbox

1.4.5.2. Google Disk

1.4.5.3. InSync

1.4.5.4. SkyDrive

1.4.5.5. SyncToy

1.4.6. Tankekart

1.4.6.1. Freemind

1.4.6.2. Tankekartverktøy på web

1.4.7. Anna verktøy

1.4.7.1. Generelt om Googleverktøy

1.4.7.2. Notebook (Smartboard)

1.4.7.3. Ordnett Pluss

1.4.7.4. Scrapbook

1.4.7.5. Utklippsverktøy

1.4.8. Appar for nettbrett

1.4.8.1. Appar for iPad/iPhone/iPod

2. Lærarar

2.1. SkoleArena

2.1.1. Kontaktlærarfunksjonar

2.1.2. Føresattetilgang

2.1.3. Pedagogisk bruk av SkoleArena

2.2. Itslearning

2.2.1. Itslearning - nivå 1

2.2.2. Itslearning - nivå 2

2.2.2.1. Digitale tester

2.2.3. Itslearning - nivå 3

2.2.3.1. Fagkatalog og Community

2.3. Office

2.3.1. Word

2.3.1.1. Endre filformat i Word 2010

2.3.1.2. Word 2010 for vidarekomne

2.3.1.2.1. Topp- og botntekst

2.3.1.2.2. Vannmerke, sidefarge, sidekantlinjer

2.3.1.3. Formatere tekst

2.3.1.4. Kopiere og lime inn + Klippe ut og lime inn

2.3.1.5. Setje inn bilete frå nettet

2.3.2. PowerPoint

2.3.2.1. Utskrift

2.3.2.2. PowerPoint for vidarekomne

2.3.2.3. Formatere tekst

2.3.2.4. Kopiere/setje inn lysbilete

2.3.2.5. Leggje til nytt lysbilete

2.3.2.6. Omorganisere lysbilete

2.3.2.7. Slette lysbilete

2.3.3. OneNote

2.3.3.1. Skrive i OneNote

2.3.3.2. Strukturen i OneNote

2.3.3.3. Kopiere frå Word, sende til Word

2.3.3.4. Bruke OneNote til å samle stoff frå Internett

2.3.3.5. Korleis organisera notatar i OneNote

2.3.3.6. Lage koplingar og peikarar

2.3.3.7. Lagra ei notatblokk på ein sikker stad

2.3.3.8. Video om oppretting av notatblokk

2.3.3.9. Ressurser

2.3.3.10. Sidenotat

2.3.3.11. Søkefunksjonen i OneNote

2.3.4. Excel

2.3.5. Lenkesamling (opplæring i office)

2.4. Teknisk bruk

2.5. Nettvett

2.5.1. Kjeldekritikk

2.5.2. Opphavsrett

2.5.3. Nettvett og personvern

2.5.4. Effektiv søk

2.6. Anna

2.6.1. Digitale tavler

2.6.1.1. Smartboard

2.6.2. Diverse web 2.0 verktøy

2.6.2.1. Google

2.6.2.1.1. Opprette ein Google-konto

2.6.2.1.2. Google epost

2.6.2.1.3. Google verktøylinje

2.6.2.1.4. Google søkjemotor

2.6.2.1.5. Google docs

2.6.2.1.6. Google kalender

2.6.3. Rom og ressurs

2.6.4. Videokonferanse

2.6.5. Klasseleiing

2.6.5.1. Tips til tiltak i klasserommet

2.6.5.2. Regler og rutinar

2.6.6. Backup og lagring

2.6.7. NDLA

2.7. ePedagogane sin kalender

2.8. Informasjon

2.8.1. Skolestart VG1 elevar

2.9. Startside

3. Skuleleiarar

4. Kurs

4.1. ePedagogkalendar

4.2. Kurstilbud