Elektronsko vročanje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektronsko vročanje by Mind Map: Elektronsko vročanje

1. enakovrednost oblik

1.1. elektrosnka

1.1.1. dosegliva

1.1.2. primerna za kasnejšo uporabo

1.1.3. ZPP primerni za uporabo na sodišču

1.2. e-podpis

1.2.1. terminologija "varni poštni predal" vs "varni elektrosnki predal" !!! - Poenotenje ZPP, ZKP,ZUP in Pravilnik

2. tehnoogija

2.1. stranka

2.1.1. kvalificirana potrdila

2.1.2. VEP.si, MOJA.POSTA.si

2.1.3. registracija

2.2. sodstvo

2.2.1. e-sodstvo (=CIS)

2.2.2. trenutno le e-ZK, eIns

3. postopek

3.1. e-sodstvo v SVEV

3.2. SVEV stranki obvestlo na mail

3.3. prevzem

3.3.1. Z E-podpisano vročilnicO

3.3.2. fikcija , 15 dni

3.4. ROK prevzema!!!

3.4.1. ZPP, 15 dni od vložitve v VPP

3.4.2. Pravilnik: 15 dni od prejema obvestila na e-naslov stranke

3.5. Trenutek fikcije vročitve!!! - vročitev opravljena z dnem..

3.5.1. ko pride v VPP=klasičnemu

3.5.2. ko poteče 15 dni od prihoda v VPP

3.6. osebno po ZPP-D boljše od neosebnega (za 15 dni)

4. pravni akti

4.1. ZEPEP

4.2. ZUP

4.3. ZPP

4.3.1. C

4.3.1.1. vročitev fikcija z dnem, ko je bilo psolano v VPP

4.3.2. D

4.3.2.1. vročitev fikscija z dnem, ko preteče 15 dnevni rok

4.3.3. Pravilnik o e-poslovanju v civilnih sodnih postopkih

4.3.3.1. neskladen z ZPP, Ustava!

4.4. ZKP

5. pravdni postopek

5.1. področja

5.1.1. vloge

5.1.2. e-poslovaje sodišč

5.1.3. vpogled v stanje vlog

5.1.4. vročanje

5.2. e- enakovredno klasičnemu

5.2.1. če stranka želi - VPP

5.2.2. če se uporabi e-pot za vlogo