Elektronsko vročanje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektronsko vročanje by Mind Map: Elektronsko vročanje

1. pravni akti

1.1. ZEPEP

1.2. ZUP

1.3. ZPP

1.3.1. C

1.3.1.1. vročitev fikcija z dnem, ko je bilo psolano v VPP

1.3.2. D

1.3.2.1. vročitev fikscija z dnem, ko preteče 15 dnevni rok

1.3.3. Pravilnik o e-poslovanju v civilnih sodnih postopkih

1.3.3.1. neskladen z ZPP, Ustava!

1.4. ZKP

2. pravdni postopek

2.1. področja

2.1.1. vloge

2.1.2. e-poslovaje sodišč

2.1.3. vpogled v stanje vlog

2.1.4. vročanje

2.2. e- enakovredno klasičnemu

2.2.1. če stranka želi - VPP

2.2.2. če se uporabi e-pot za vlogo

3. enakovrednost oblik

3.1. elektrosnka

3.1.1. dosegliva

3.1.2. primerna za kasnejšo uporabo

3.1.3. ZPP primerni za uporabo na sodišču

3.2. e-podpis

3.2.1. terminologija "varni poštni predal" vs "varni elektrosnki predal" !!! - Poenotenje ZPP, ZKP,ZUP in Pravilnik

4. tehnoogija

4.1. stranka

4.1.1. kvalificirana potrdila

4.1.2. VEP.si, MOJA.POSTA.si

4.1.3. registracija

4.2. sodstvo

4.2.1. e-sodstvo (=CIS)

4.2.2. trenutno le e-ZK, eIns

5. postopek

5.1. e-sodstvo v SVEV

5.2. SVEV stranki obvestlo na mail

5.3. prevzem

5.3.1. Z E-podpisano vročilnicO

5.3.2. fikcija , 15 dni

5.4. ROK prevzema!!!

5.4.1. ZPP, 15 dni od vložitve v VPP

5.4.2. Pravilnik: 15 dni od prejema obvestila na e-naslov stranke

5.5. Trenutek fikcije vročitve!!! - vročitev opravljena z dnem..

5.5.1. ko pride v VPP=klasičnemu

5.5.2. ko poteče 15 dni od prihoda v VPP

5.6. osebno po ZPP-D boljše od neosebnega (za 15 dni)