Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Klubb 119 by Mind Map: Klubb 119
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Klubb 119

Medlemmar

Val

Motioner

Medlemsmöten

Medlemsomröstning

Styrelsen

Kollektivavtal

Lokala varvet

MBL-förhandlingar

Avtalstolkningar

MBL-förhandlingar

Tvister

Information

Förändring

LAS-ärenden

Uppsägningar

Disciplinärenden

Rehabilitering

Uppföljning

Kollektivavtalsfrågor

MBL-frågor

LAS-frågor

FML

SKO

Arbetsmiljö

Skyddsronder

Arbetsmiljlölagen

Säkerhet

TRI-Tub

Järnvägsstyrelsen

Uppföljning

FML

Säkerhetsfrågor

Arbetsmiljöfrågor

Media

Information

Opinionsbildning

Genomslagskraft