Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klubb 119 by Mind Map: Klubb 119

1. Medlemmar

1.1. Val

1.2. Motioner

1.3. Medlemsmöten

1.4. Medlemsomröstning

2. SKO

2.1. Arbetsmiljö

2.1.1. Skyddsronder

2.1.2. Arbetsmiljlölagen

2.2. Säkerhet

2.2.1. TRI-Tub

2.2.2. Järnvägsstyrelsen

2.3. Uppföljning

2.3.1. FML

2.3.2. Säkerhetsfrågor

2.3.3. Arbetsmiljöfrågor

3. Media

3.1. Information

3.2. Opinionsbildning

3.3. Genomslagskraft

4. Styrelsen

4.1. Kollektivavtal

4.1.1. Lokala varvet

4.1.2. MBL-förhandlingar

4.1.3. Avtalstolkningar

4.2. MBL-förhandlingar

4.2.1. Tvister

4.2.2. Information

4.2.3. Förändring

4.3. LAS-ärenden

4.3.1. Uppsägningar

4.3.2. Disciplinärenden

4.3.3. Rehabilitering

4.4. Uppföljning

4.4.1. Kollektivavtalsfrågor

4.4.2. MBL-frågor

4.4.3. LAS-frågor

4.4.4. FML