Klubb 119

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klubb 119 by Mind Map: Klubb 119

1. Medlemmar

1.1. Val

1.2. Motioner

1.3. Medlemsmöten

1.4. Medlemsomröstning

2. Styrelsen

2.1. Kollektivavtal

2.1.1. Lokala varvet

2.1.2. MBL-förhandlingar

2.1.3. Avtalstolkningar

2.2. MBL-förhandlingar

2.2.1. Tvister

2.2.2. Information

2.2.3. Förändring

2.3. LAS-ärenden

2.3.1. Uppsägningar

2.3.2. Disciplinärenden

2.3.3. Rehabilitering

2.4. Uppföljning

2.4.1. Kollektivavtalsfrågor

2.4.2. MBL-frågor

2.4.3. LAS-frågor

2.4.4. FML

3. SKO

3.1. Arbetsmiljö

3.1.1. Skyddsronder

3.1.2. Arbetsmiljlölagen

3.2. Säkerhet

3.2.1. TRI-Tub

3.2.2. Järnvägsstyrelsen

3.3. Uppföljning

3.3.1. FML

3.3.2. Säkerhetsfrågor

3.3.3. Arbetsmiljöfrågor

4. Media

4.1. Information

4.2. Opinionsbildning

4.3. Genomslagskraft