Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Model driven development by Mind Map: Model driven development
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Model driven development

systeemgeneratie

code gericht

gegevensgericht

model

presentatie

gedrag

informatie

model GUI

interface

regels

bedrijfsregels

informatie

MDD modelarchitectuur

interfacespecificatie

bedrijfsregel

interfaceregel

informatiemodel

zie ook: figuur 1.17 en 1.19

MDD tool

repository

2 typen

Cathedron

platform onafhankelijk modelleren

PIM

PSM

MDA

softwareontwikkeltechnologie

uitgangspunt: ontwikkeling op hoogst mogelijk abstractienivo

PIM -> generatie -> PSM

OMG: UML/OCL voor PIM

modelvalidatie

stakeholder

requirements

iteratief

methodisch modelleren

conceptuele analyse

OCL

constraints op PIM nivo

platformonafhankelijk; wel referentie naar infomodel

aanvulling UML class model

OCL van PIM naar PSM

bedrijfsregel (business rule)

workflow: gestructureerd systeem van processen gestuurd door bedrijfsregels

bewaken

logica

dynamische regels

eis: 1 MDD applicatie per database (ouderwets?)

constraintpatronen