De verlichting.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De verlichting. by Mind Map: De verlichting.

1. 15e en 16e eeuw

1.1. renaissance

1.2. intellectuele mensen krijgen voor het eerst vraagtekens over het wereldbeeld en het geloof

2. 1700 tot 1800 duurde de velichting.

2.1. buitegewone stap voor de ontwikkeling van de westerse werled Het is een geestesstroming of een geheel van nieuwe ideeën en opvattingen, die we vandaag als heel gewoon of als vanzelfsprekend beschouwen, maar die tijdens het Ancien Régime revolutionair waren.

3. Protestanste hervorming.

3.1. Een zeer zware opdoffer werd Rome toegediend door de protestantse Hervorming. Luther en Calvijn, om de belangrijkste hervormers te noemen, tastten het leergezag van de Kerk aan en beweerden het christendom terug te brengen naar zijn bronnen : de leer van Christus.

4. Het H. schrift.

4.1. bijbel.

4.1.1. de bijbel werd al belangrijker als eerst na de hervorming van de kerk

5. Tegenhervorming

5.1. na het Concilie van Trente (1545-1563) slaagde er niet in de eenheid van het christendom te herstellen.

5.2. Het christendom spatte uiteen in een rooms-katholiek christendom en een hervormd protestants christendom.

6. het humanisme

6.1. Het humanisme had een veel minder spectuele maar wel een veel meer ingrijpelijke invloed op het lange termijn.

7. Rationalisme

7.1. . Het rationalisme werd een algemene geesteshouding die elke kennis en elk handelen grondvest op de rede of het verstand (= ratio).

7.2. kennis was macht hebben

7.2.1. door de natuur te gaan beheersen, kan men vooruitgang maken in de beschaving, in menselijkheid.

8. filosoof Immanuel Kant, (1724-1804)

8.1. Verlichting betekent de bevrijding van de mens uit zijn schuldige onmondigheid