ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ by Mind Map: ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. ΟΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

1.1. ΛΥΩ-ΛΥΟΜΑΙ

1.1.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

1.1.2. ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

2. ΣΕ -ΜΙ

2.1. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

2.2. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

2.2.1. ΙΣΤΗΜΙ-ΙΣΤΑΜΑΙ

2.2.2. ΤΙΘΗΜΙ-ΤΙΘΕΜΑΙ

2.2.3. ΙΗΜΙ- ῙΕΜΑΙ

2.2.4. ΔΙΔΩΜΙ - ΔΙΔΩΜΑΙ

3. ΣΕ -ΑΩ/ -Ω

3.1. ΤΙΜΑΩ-Ω / ΤΙΜΑΩΜΑΙ-ΩΜΑΙ

4. ΣΕ -ΕΩ/ -Ω

4.1. ΔΟΥΛΟΩ-Ω / ΔΟΥΛΟΟΜΑΙ-ΟΥΜΑΙ

5. ΣΕ -ΟΩ/ -Ω

5.1. ΠΟΙΕΩ-Ω / ΠΟΙΕΟΜΑΙ-ΟΥΜΑΙ