Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3MKMED by Mind Map: 3MKMED
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

3MKMED

Felles programfag

Innholdsproduksjon

planlegg, produsér, publisér, dokumenter og drøft innhold i medieprodukter i ulike sjangrer og for ulike medier

utforsk, utvikle og drøft kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi og uttrykksformer i medieprodukter og presentasjoner, New node

bruk tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne uttrykk

identifisér, vurdér og anvend retoriske virkemidler og argumentasjon i medieprodukter

produsér og drøft medieprodukter i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk

vurdér faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og forholde seg til ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk

Medier i samfunnet

drøft problemstillinger knyttet til journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon

drøft hvordan nye medier kan påvirke utviklingen av innhold, presentasjonsformer og publisering i tradisjonelle og nye medier, og vurdere hvordan dette påvirker samfunnet

vurdér egne uttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng

vurdér mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn

New drøft forholdet mellom demokrati og medier med vekt på moderne offentlighet

drøft forholdet mellom makt og medier, medietilbud og medienes rolle nasjonalt og internasjonalt

vurdér hvordan og i hvilken grad ulike grupper, urfolk og nasjonale og etniske minoriteter blir satt på dagsordenen og framstilt i nasjonale og internasjonale medier

Lyd

New node

New node

New node

Bilde