Oppimisvaikeudet, niiden seuraukset, tulkinnat ja tukitoimet (Veijo Turpeinen 2011)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimisvaikeudet, niiden seuraukset, tulkinnat ja tukitoimet (Veijo Turpeinen 2011) by Mind Map: Oppimisvaikeudet, niiden seuraukset, tulkinnat ja tukitoimet (Veijo Turpeinen 2011)

1. arjen ongelmat

1.1. päihteet

1.2. sosiaaliset suhteet

1.3. heikko koulutustaso

1.4. heikko itsetunto

1.5. taloustilanne

2. fyysiset rajoitteet

2.1. muistin ongelmat

2.2. neurologiset sairaudet

2.2.1. muistin ongelmat

2.3. näkemisen ongelmat

2.4. kuulemisen ongelmat

3. psyykkiset ongelmat

3.1. sosiaaliset tilanteet

3.2. mielenterveysongelmat

3.3. käytöshäiriöt

4. geneettiset tekijät

4.1. heikko lahjakkuustaso

4.2. hitaus

5. Epäonnistuminen voi johtaa:

5.1. itsetunnon heikkenemiseen

5.2. masennukseen

5.3. alisuoriutumiseen

5.4. yrittämisen puutteeseen

6. Epäonnistuminen näkyy:

6.1. vähättelynä

6.2. hätäisyytenä

6.3. hitautena

6.4. huolimattomuutena

6.5. käytöshäiriöinä

7. lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt

7.1. heikko luku- ja kirjoitustaito

7.2. tekstin tuottamisen vaikeus

7.3. puutteellinen kielitaito

8. matematiikan ongelmat

9. hahmottamisen ja motoriikan ongelmat

9.1. tilasuhteet

9.2. suunnat

9.3. piirrokset ja kartat

9.4. käden taidot

10. erityinen oppimisen vaikeus

10.1. ei selkeää ulkopuolista syytä

10.2. heikko motivaatiotaso

10.3. keskittymis- ja tarkkavaisuushäiriöt

10.4. ohjeiden ymmärtämisen vaikeus

11. Tyypillinen tulkinta

11.1. laiska

11.2. tyhmä

11.3. huolimaton

11.4. epäsosiaalinen

11.5. keskittymätön

12. Miten tukea?

12.1. älä liiottele ongelmaa

12.2. onnistumisen elämykset

12.3. positiiviset oppimiskokemukset

12.4. palaute onnistumisista

12.5. keskity vahvuuksiin