Figures planes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Figures planes by Mind Map: Figures planes

1. Traingle

2. Parts que constitueixen un polígon

2.1. Vèrtex

2.2. Perímetre

2.3. Diagonals

2.4. Angles

2.5. Costats

3. Rectes

3.1. Paral·leles

3.2. Semirectes

3.3. Segment

3.4. Perpendiculars

4. polígons

4.1. Triangles

4.1.1. Segons els costats:

4.1.1.1. Equilàter

4.1.1.2. Isòsceles

4.1.1.3. Escalè

4.1.2. Segons els angles:

4.1.2.1. Rectangle

4.1.2.2. Acutangle

4.1.2.3. Obtusangle

4.2. Quadrilàters

4.2.1. Paral·lelograms

4.2.1.1. Quadrat

4.2.1.2. Rombe

4.2.1.3. Rectangle

4.2.1.4. Romboida

4.2.2. No Paral·lelograms

4.2.2.1. Trapezi

4.3. Pentàgon

4.4. Hexàgon

4.5. Heptàgon

4.6. Octàgon

5. Linies corbes tancades

5.1. Òval

5.2. Cercle

5.2.1. Circumferència

5.2.2. Centre

5.2.3. Radi/Diametre