Interfejs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Interfejs by Mind Map: Interfejs

1. Szeroki

1.1. Menu

1.1.1. Załadowanie gry

1.1.2. Zapisanie gry

1.1.3. Zmiana ust graficznych

1.1.4. Zmiana Ustawień dzwięku

1.1.5. Wyjście

1.2. Budowa

1.2.1. Budowa szpitala

1.2.2. Budowa kwatery głównej

1.2.3. Zniszcz

1.3. Jednostka

1.3.1. Atak

1.3.2. Obrona

1.3.3. Ochrona

1.3.4. Chodzenie

1.3.5. Patrol

1.3.6. Zbieranie plonów

1.3.7. Naprawa

1.4. Mapa

1.4.1. Ustawianie pkt orientacyjnego

2. Głęboki

2.1. Menu

2.1.1. Rozgrywka

2.1.1.1. Zapisanie stanu gry

2.1.1.2. Wczytanie stanu gry

2.1.2. Ustawienia

2.1.2.1. Grafika

2.1.2.2. Dźwięk

2.1.2.3. Sterowanie

2.1.3. Wyjście

2.2. Jednostka

2.2.1. Walka

2.2.1.1. Atak

2.2.1.2. Obrona

2.2.1.3. Ochrona

2.2.1.4. Patrol

2.2.2. Chodzenie

2.2.3. Rozwój

2.2.3.1. Naprawa

2.2.3.2. Zbieranie plonów

2.3. Budowa

2.3.1. Budynki

2.3.1.1. Szpital

2.3.1.2. Kwatera główna

2.3.2. Zniszcz

2.3.3. Rozwiń technologię

2.4. Mapa

2.4.1. Ustawienie punktu orientacyjnego