TUOTE eat ht 2013

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TUOTE eat ht 2013 by Mind Map: TUOTE eat ht 2013

1. Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta

1.1. 7 vaihetta

1.1.1. 1 Ideointi 2 Ajatustason testaus 3 Arviointi 4 Suunnitelman viimeistely 5 Palvelun tuottaminen 6 Palautteen keruu ja analysointi 7 Johtopäätökset

1.2. AJATUSTASON TESTAUS

1.3. ARVIOINTI

1.4. Tavaramerkki (nimi)

1.5. Malisuoja (logo)

1.6. MENETELMÄT (MITÄ SITTEN TEHTIIN)

2. Tuotekehitystyön valmistelu

2.1. Käsitteet

2.2. Lähtötilanteen arviointi

2.2.1. taloudellinen tilanne

2.2.2. resurssit

2.2.3. voimavarat

2.3. Realistiset tavoitteet

2.3.1. oma työskentely

2.3.2. tavoiteaikataulu

2.4. Selvitykset

2.4.1. markkinaselvitys

2.4.1.1. markkinoiden rakenne ja koko, ostokäyttäytyminen, kylläisyysaste,

2.4.1.1.1. arviot mindmapit

2.4.1.1.2. trendit

2.4.1.2. asiakasvaatimukset

2.4.2. kilpailijaselvitys

2.4.2.1. samantyyppiset tai korvaavat tuotteet

2.4.2.2. patentti-informaatio

2.4.3. uutuustutkimus

2.4.4. tekniikan tason tai tarjonnan selvitys

2.4.4.1. patentti-informaatio

2.4.5. materiaaliselvitys

2.4.5.1. materiaalitietojen etsiminen

2.4.6. liiketoiminnan selvitys

2.4.6.1. liiketoimintamahdollisuudet

2.4.7. turvallisuusselvitys

2.4.8. toimintaympäristöanalyysi

2.5. IDEOINTI

2.6. VALMISTELUT (TÄSSÄ TYÖSSÄ)

3. Oman tuotekehitystyön toteutus

3.1. SUUNNITELMAN VIIMEISTELY

3.2. PALVELUN TUOTTAMINEN

3.3. PALAUTEEN KERUU JA ANALYSOINTI

3.4. JOHTOPÄÄTÖLKSET

3.5. palvelutuote

3.6. PROJEKTISUUNNITELMA (MITÄ SAATIIN AIKAAN)