Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Класифікація дидактичних ігор by Mind Map: Класифікація дидактичних ігор
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Класифікація дидактичних ігор

Зміст поняття дидактична гра” визначається як система впливів спрямована на формування у дитини пізнавальної активності. Вона сприяє розв’язанню завдань морального, естетичного, розумового, фізичного і трудового виховання.

Класифікація дидактичних ігор за характером матеріалу:

Настільно-друковані ігри

Ігри з предметами

Словесні ігри

Класифікація ігор за матеріалом:

Ігри-подорожі

Ігри-доручення

Ігри-припущення

Ігри-загадки

Ігри-бесіди

Відповідно до характеру ігрових дій дидактичні ігри поділяють на (В. Аванесова):

Ігри у фанти або в заборонений “штрафний” предмет (картинку)

Сюжетно-рольові дидактичні ігри

Ігри з відгадуванням загадок

Ігри з відшукуванням предметів