Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом by Mind Map: Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДНЗ З РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ

1.1. Об'єкт дисципліни

1.2. Предмет дисципліни

1.3. Основні поняття дисципліни

1.3.1. мова

1.3.2. мовлення

1.3.2.1. структурні рівні

1.3.2.1.1. лексика

1.3.2.1.2. фонетика

1.3.2.1.3. граматика

1.3.2.1.4. зв'язне мовлення

1.3.3. рідна мова

1.3.4. друга мова

1.4. Філософські основи методики

1.4.1. мова як суспільне явище

1.4.2. взаємозв'язок мови та мислення

1.4.3. практика - критерій істини

1.4.4. зв'язок мови та історії народу

1.5. Психолого-педагогічні засади методики

1.5.1. дитячий білінгвізм

1.5.1.1. типи двомовності

1.5.1.2. явища двомовності

1.5.1.2.1. інтерференція

1.5.1.2.2. транспозиція

1.5.2. час початку навчання другої мови

1.5.3. принципи навчання дітей другої мови

1.5.4. специфічні методи навчання другої мови

1.6. Лінгвістичні засади методики

1.6.1. специфіка української фонетики, лексики, граматики у порівнянні з російською

1.7. Мета дошкільної лінгводидактики

1.7.1. виховання мовної особистості

1.8. Зміст роботи

1.8.1. навчання української мови

1.8.2. розвиток українського мовлення

1.8.3. мовленнєве виховання

1.8.4. мовленнєва компетенція

1.9. Основні завдання навчання дітей дошкільного віку української мови як другої

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ В УМОВАХ ДНЗ З РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ

2.1. Програми навчання дітей дошкільного віку української мови як другої

2.2. Форми навчання дітей української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

2.2.1. Заняття

2.2.1.1. Специфіка занять з української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

2.2.1.2. Структура заняття з української мови

2.2.2. Повсякдення

2.3. Виховання звукової культури українського мовлення у російськомовних дітей, які вивчають українську мову як другу

2.3.1. Типові помилки звуковимови російськомовних дітей

2.3.2. Постановка важких звуків для вимови звуків

2.3.3. Методи виховання звукової культури мовлення

2.3.3.1. чистомовки

2.3.3.2. скоромовки

2.3.3.3. розповіді із звуконаслідуванням

2.3.3.4. дидактичні ігри

2.3.3.5. читання віршів з найчастіше повторюваним звуком

2.3.4. Прийоми виховання звукової культури мовлення

2.3.4.1. показ

2.3.4.2. пояснення

2.3.4.3. вправляння

2.3.4.4. зіставлення

2.4. Робота над українською лексикою в умовах білінгвізму

2.4.1. Принципи словникової роботи

2.4.2. Методи словникової роботи

2.4.2.1. дидактичні ігри з лексики

2.4.2.2. дидактичні вправи

2.4.2.3. розглядання предметів, іграшок, картинок

2.4.3. Прийоми словникової роботи

2.4.3.1. показ

2.4.3.2. називання

2.4.3.3. запитання

2.4.3.4. переклад

2.5. Формуваннм граматичної правильності українського мовлення

2.5.1. Принципи формування граматичної правильності мовлення

2.5.2. Методи формування граматичної правильності мовлення

2.5.2.1. дидактичні ігри з граматики

2.5.2.2. дидактичні вправи з граматики

2.5.2.3. розповідь на слово, у якому діти найчастіше роблять помилки

2.5.3. Прийоми

2.5.3.1. запитання

2.5.3.2. пояснення

2.5.3.3. порівняння

2.6. Робота з формування українського зв'язного мовлення

2.6.1. Діалогічне мовлення

2.6.1.1. методи

2.6.1.1.1. діалог за темою

2.6.1.1.2. бесіда за картиною

2.6.1.1.3. бесіда за змістом художнього твору

2.6.1.1.4. розглядання предметів, іграшок за запитаннями вихователя

2.6.1.1.5. інсценування віршів з діалогами

2.6.1.1.6. дидактичні, народні, малорухливі ігри з діалогом

2.6.1.2. прийоми

2.6.1.2.1. запитання

2.6.2. Монологічне мовлення

2.6.2.1. принципи навчання монологу дітей, які вивчають другу мову

2.6.2.2. методи

2.6.2.2.1. переказ

2.6.2.2.2. розповідь

2.6.2.2.3. дидактична гра, де продуктом мовленнєвої діяльності дитини є монолог

2.7. Дидактичні ігри та вправи з розвитку українського мовлклення

2.7.1. структура дидактичної гри

2.7.2. класифікація мовленнєвих дидактичних ігор за мовленнєвими завданнями

2.8. Ознайомлення дітей-біглотів з українською літературою в умовах ДНЗ з російськомовним режимом

2.8.1. Завдання ознайомлення з українською художньою літературою в ДНЗ з російськомовним режимом

2.8.2. Принципи добору художніх творів

2.8.3. Специфіка занять по ознайомленню з українською художньою літературою (в середній і старшій групах)

2.9. Ознайомлення з українськими народними традиціями, звичаями, побутом

2.10. Особливості планування роботи з розвитку українського мовлення в ДНЗ з російськомовним режимом