Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом by Mind Map: Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДНЗ З РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ

Об'єкт дисципліни

Предмет дисципліни

Основні поняття дисципліни

Філософські основи методики

Психолого-педагогічні засади методики

Лінгвістичні засади методики

Мета дошкільної лінгводидактики

Зміст роботи

Основні завдання навчання дітей дошкільного віку української мови як другої

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ В УМОВАХ ДНЗ З РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ

Програми навчання дітей дошкільного віку української мови як другої

Форми навчання дітей української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

Виховання звукової культури українського мовлення у російськомовних дітей, які вивчають українську мову як другу

Робота над українською лексикою в умовах білінгвізму

Формуваннм граматичної правильності українського мовлення

Робота з формування українського зв'язного мовлення

Дидактичні ігри та вправи з розвитку українського мовлклення

Ознайомлення дітей-біглотів з українською літературою в умовах ДНЗ з російськомовним режимом

Ознайомлення з українськими народними традиціями, звичаями, побутом

Особливості планування роботи з розвитку українського мовлення в ДНЗ з російськомовним режимом