Цінності консерватизму в філософії освіти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Цінності консерватизму в філософії освіти by Mind Map: Цінності консерватизму в філософії освіти

1. Основні поняття

1.1. Головна мета - збереження і трансляція цінностей культури від покоління до покоління

1.2. Обов'язок вчителя - зберігати і передавати кращі традиції минулого

1.3. Школа має пристосувати людину до норм, стандартів і вічних істин

2. Течії консерватизму в освіті

2.1. Класичний реалізм

2.1.1. Завдання освіти - формувати звичку

2.1.1.1. набувати знання

2.1.1.2. використовувати знання

2.1.1.3. отримувати від цих процесів задоволення

2.2. Перенніалізм

2.2.1. Завдання освіти - передавати цінності античної і середньовічної культури

2.2.2. Авторитет учителя незаперечний, має беззаперечну владу над учнями

2.3. Есенціалізм

2.3.1. Завдання освіти - збереження і передача тих ідей, уявлень, практичного досвіду, що характеризували культуру минулого

2.3.2. Учень - сприйнятливий спостерігач універсуму

3. Представники

3.1. Платон

3.2. Аристотель

3.3. Данте

3.4. Макіавеллі

3.5. Гете

3.6. А. де Токвіль