2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS by Mind Map: 2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS

1. Elämänkatsomustieto, uskonto

2. Oman kulttuurin tuntemus

3. Mihin oppiaineisiin aihekokonaisuus vahvimmin sitoutuu, miksi?

3.1. Historia

3.2. Yhteiskuntaoppi

3.3. Ympäristö ja luonnontieto

3.4. Äidinkieli ja kirjallisus

4. Mitkä ovat aihekokonaisuuden keskeiset tavoitteet, miksi?

4.1. Oppii tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöään

4.2. Ymmärtää oman kulttuurinsa nykytilan olevan osa jatkumoa

4.3. Tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä

4.4. Ymmärtää kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle ja yhteisöille

5. Miten keskeisiin tavoitteisiin voidaan päästä ala-koulun vuosiluokilla 1-6, miksi?

5.1. Ymmärtää oman kulttuurin olevan osa jatkumoa

5.2. Monikulttuurisuus kasvatus, ympäristöstä riippuen

6. Mitkä ovat keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-6, miksi?

6.1. Oma kulttuuri

6.2. Kotiseudun kulttuuri

6.3. Suomalaisuus

6.4. Muut kulttuurit ja monikulttuurisuus

6.5. Ihmisoikeudet

6.6. Kansainvälisyys ja vuorovaikutus eri elämänalueilla

6.7. Tapakulttuurin merkitys

7. HUOM! tämä on julkinen Täydennä aikaisempia kirjoituksia. Jos kaikki oleellinen on jo mielestäsi kirjoitettu, tarkenna perusteluita ja kuvaa sovellusesimerkkejä. Saat lisättyä uusia sisältöjä ohjelman vasemmassa yläkulmassa olevasta + merkistä, voit siirrellä sisältöjä hiirellä vetämällä.