5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA by Mind Map: 5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA

1. Mitkä ovat aihekokonaisuuden keskeiset tavoitteet, miksi?

1.1. Oppilas ymmärtää, että hän voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan, ympäristön että yhteisönsä tulevaisuuteen, koska koulun tulee kasvattaa tulevaisuutta varten.

1.2. Syyn ja seurauksen ymmärtäminen

2. Miten keskeisiin tavoitteisiin voidaan päästä ala-koulun vuosiluokilla 1-6, miksi?

2.1. Käsitellään monipuolisesti eri oppiaineissa ja normaalissa koulun arjessa, eri näkökulmista.

2.1.1. kuvis: materiaalien valinta, uusiokäyttö

2.1.2. ruokailu: ruokaa ei heitetä hukkaan

2.1.3. lajittelu, kierrätys

2.2. Konkreettisia esimerkkejä ja opetusta koulurakennuksen ulkopuolella esim. luonnossa.

2.3. Kannustaa oppilaita pohtimaan omia tottumuksiaan ja ohjataan kulutuskriittisyyteen

3. Mitkä ovat keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-6, miksi?

3.1. kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä

3.1.1. vaikuttamiskeinot

3.1.2. ympäristöarvot

3.1.3. yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja tulevaisuudesta

3.2. ekotehokkuus

3.2.1. kulutuskäyttäytyminen

4. Mihin oppiaineisiin aihekokonaisuus vahvimmin sitoutuu, miksi?

4.1. Ympäristö- ja luonnontieto, koska täytyy ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin edellytyksen ympäristön kannalta

4.2. Katsomusaineet: eettiset pohdinnat

4.3. Historia: ymmärtää ihmisen merkitys maapallolla historiassa ja tulevaisuudessa

5. HUOM! tämä on julkinen Täydennä aikaisempia kirjoituksia. Jos kaikki oleellinen on jo mielestäsi kirjoitettu, tarkenna perusteluita ja kuvaa sovellusesimerkkejä. Saat lisättyä uusia sisältöjä ohjelman vasemmasta yläkulmasta + merkistä Voit hiirellä liikutella sisältöjä uusiin kohtiin.