КУ імені Бориса Грніченка

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КУ імені Бориса Грніченка by Mind Map: КУ імені Бориса Грніченка

1. Університетський коледж

2. Гуманітарний інститут

3. Інститут мистецтв

3.1. Кафедри

3.1.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

3.1.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

3.1.3. Кафедра хорового диригування

3.1.4. Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

3.1.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

4. Ректорат

5. Інститут суспільста

5.1. Кафедри

5.1.1. Кафедра історії України

5.1.2. Кафедра всесвітньої історії

5.1.3. Кафедра філософії

5.1.4. Кафедра державного управління та управління освітою

5.1.5. Кафедра фінансів, менеджменту та економікКафедра фінансів, менеджменту та економіки

5.1.6. Кафедра інформатики

5.1.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

5.1.8. Кафедра правознавства

6. Інститут психології та соціальної педагогіки

6.1. Кафедри

6.1.1. Кафедра соціальної педагогіки і корекційної освіти

6.1.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

6.1.3. Кафедра практичної психології

6.1.4. Кафедра анатомії і фізіології людини

7. Педагогічний інститут

7.1. Кафедри

7.1.1. Кафедра дошкільної освіти

7.1.2. Кафедра педагогіки

7.1.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

7.1.4. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

7.1.5. Кафедра психології

8. Інститут післядипломної педагогічної освіти