Історія світових цивілізацій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історія світових цивілізацій by Mind Map: Історія світових цивілізацій

1. Презетація курсу

2. Рекомендації до вивчення курсу

3. Глосарій

4. Інтернет ресурси

5. Модуль 1

5.1. Лекція 1,2. Предмет і значення історії світових цивілізацій. Поняття цивілізація. Теорії цивілізацій

5.2. Лекція 3-4. Історико-філософські концепції розвитку цивілізації в ХVІІІ-ХХ ст.

6. Модуль 2

6.1. Лекція 5. Цивілізаційні моделі ХХ ст. Російсько-українська філософсько-історична традиція ХІХ - поч. ХХ ст.

6.2. Лекція 6. Становлення людського суспільства