Námsumhverfi fullorðinna námsmanna

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Námsumhverfi fullorðinna námsmanna by Mind Map: Námsumhverfi fullorðinna námsmanna

1. Nám á netinu

1.1. Gríðarlegur vöxtur

1.2. Fjarnám á efri skólastigum

1.3. Er stafræn gjá að myndast?

1.4. Nám sem vara - hættulegt?

2. Óformlegt nám

2.1. Einkenni

2.1.1. Sjálfsprottið og óskipulagt

2.1.2. Í daglegu lífi

2.1.3. Mikið ástundað af fullorðnum

2.1.4. Mest nám á vinnustað er óformlegt

2.2. Form

2.2.1. Sjálfsstýrt

2.2.2. Tilviljanakennt

2.2.3. Félagsmótun

2.3. Margvíslegar aðferðir og námsgögn

2.4. Fer oftast fram í hóp eða með samskiptum við aðra

3. Formlegar menntastofnanir

3.1. Einkenni

3.1.1. Fer fram í stofnunum

3.1.2. Kennt skv. námsskrám

3.1.3. Nám viðurkennt

3.1.3.1. Einingar

3.1.3.2. Prófgráður

3.1.3.3. Vottanir

3.2. Allt skólakerfið og hluti endurmenntunar

3.3. Meirihluti fullorðnir á efstu skólastigum

4. Skipulagt nám utan skólakerfis

4.1. Einkenni

4.1.1. Stutt námskeið án forkrafna

4.1.2. Sjálfboðastarf

4.2. Sem viðbót við skólanám

4.3. Nám á vegum félagasamtaka

4.4. Sem uppbót við skólanám

4.5. Sem valkostur við skólanám

4.6. Menningarbundið nám