Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Námsumhverfi fullorðinna námsmanna by Mind Map: Námsumhverfi fullorðinna
námsmanna
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Námsumhverfi fullorðinna námsmanna

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Nám á netinu

Gríðarlegur vöxtur

Fjarnám á efri skólastigum

Er stafræn gjá að myndast?

Nám sem vara - hættulegt?

Óformlegt nám

Einkenni

Sjálfsprottið og óskipulagt

Í daglegu lífi

Mikið ástundað af fullorðnum

Mest nám á vinnustað er óformlegt

Form

Sjálfsstýrt

Tilviljanakennt

Félagsmótun

Margvíslegar aðferðir og námsgögn

Fer oftast fram í hóp eða með samskiptum við aðra

Formlegar menntastofnanir

Einkenni

Fer fram í stofnunum

Kennt skv. námsskrám

Nám viðurkennt, Einingar, Prófgráður, Vottanir

Allt skólakerfið og hluti endurmenntunar

Meirihluti fullorðnir á efstu skólastigum

Skipulagt nám utan skólakerfis

Einkenni

Stutt námskeið án forkrafna

Sjálfboðastarf

Sem viðbót við skólanám

Nám á vegum félagasamtaka

Sem uppbót við skólanám

Sem valkostur við skólanám

Menningarbundið nám