Valitsemasi konteksti

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Valitsemasi konteksti by Mind Map: Valitsemasi konteksti

1. Vahvuudet

1.1. Mitä ovat kontekstin vahvuudet omasta mielestäsi

1.2. Mitä muut näkevät vahvuutena?

2. Uhat

2.1. Mitkä ovat uhat, joita ei voi muuttaa?

2.2. Mitkä ovat uhkia, joille voi tehdä jotain?

3. Heikkoudet

3.1. Millaisia asioita on syytä välttää?

3.2. Mitkä ovat heikkouksia, joita voi kääntää mahdollisuuksiksi?

4. Mahdollisuudet

4.1. Mielenkiintoiset trendit? Autenttisuus?

4.2. Mitä ovat parhaat mahdollisuudet?