Valitsemasi konteksti

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Valitsemasi konteksti by Mind Map: Valitsemasi konteksti

1. Uhat

1.1. Mitkä ovat uhat, joita ei voi muuttaa?

1.2. Mitkä ovat uhkia, joille voi tehdä jotain?

2. Vahvuudet

2.1. Mitä ovat kontekstin vahvuudet omasta mielestäsi

2.2. Mitä muut näkevät vahvuutena?

3. Mahdollisuudet

3.1. Mielenkiintoiset trendit? Autenttisuus?

3.2. Mitä ovat parhaat mahdollisuudet?

4. Heikkoudet

4.1. Millaisia asioita on syytä välttää?

4.2. Mitkä ovat heikkouksia, joita voi kääntää mahdollisuuksiksi?