Kомпютърна графика. Видове.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kомпютърна графика. Видове. by Mind Map: Kомпютърна графика. Видове.

1. Растерна графика

1.1. Определение

1.1.1. Изображение, което се състои от точки оцветени с различен цвят се нарича растерно. Точките, от които е изграден растерът се наричат пиксели. Всички те образуват така наречената решетка на изображението , която е с правоъгълна форма.

1.2. Приложение

1.2.1. Растерните изображения се използват при разработка главно на електронни и печатни материали(вестници, книги, списания и т.н.).

1.3. Формати

1.3.1. Едни от най-широко разпространените са: BMP (Bitmap) и PCX, при които не се извършва оптимизация. Голяма степен на компресия се постига чрез формата JPEG (Joint Photographic Experts Group), но с цената на известна загуба на информация. Най-усъвършенствания файлов формат е TIFF (Tagged Image File Format). При него се извършва голяма степен на компресия, без загуба на информация за цветовете и пикселите.

1.4. Пример

2. Векторна графика

2.1. Определение

2.1.1. Изображението е съставено от множество обекти изградени от вектори. Основен елемент е линията, която може да бъде права или крива.

2.2. Принцип на изграждане на векторната графика

2.2.1. Тя се представя във вид на формула, а не като съвкупност от точки както е при растерната графика. От съчетанието на няколко линии се получава даден обект в изображението. Всеки обект във векторната графика има определени свойства. При линиите това са форма, дебелина, цвят, вид(плътна, пунктирана и др.). Затворените линии притежават свойството запълване с цвят текстура , шаблон. Всяка незатворена линия притежава два края наречени възли. Те определят вида на линията и как тя ще е свързана с останалите линии. В основата на векторната графика стои математическото представяне на геометрични фигури. За основна фигура е взета линията. Тя се задава с определено уравнение. Широко приложение са намерили кривите на Бизие. Построяването на такива криви става с двойка допирателни прекарани към линията в нейните възли. В програмите тези допирателни се представят като отсечки, единият край, на които съвпада с възела на линията и чрез влачене на мишката потребителя може да огъва линията. Формата на линията зависи както ъгъла на наклона на допирателната така и от­ дължината на отсечката.

2.3. Формати

2.3.1. Векторните изображения се записват в предназначените за това файлови формати, като: CDR (за Corel Draw), WMF (за Windows), EPS, SVG и т.н.

2.4. Пример