Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOPOR by Mind Map: SOPOR

1. miljö

1.1. miljöförstöring

1.1.1. ozonlagret

1.1.2. företagssavfall

1.1.3. nedskräpning

1.1.3.1. lathet

2. mat

2.1. förpackningar

2.1.1. plast

2.1.1.1. olja

2.1.1.1.1. miljöförstöring

2.2. svält

2.2.1. hemlös

2.2.2. U-Länder

3. samhället

3.1. källsortering

3.1.1. återvinning

3.1.2. lathet

3.1.3. kostnader

3.2. kostnader

3.3. information

3.4. jobb

3.4.1. ekonomikrisen

3.5. överkonsumtion