Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

SOPOR by Mind Map: SOPOR
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SOPOR

miljö

miljöförstöring

ozonlagret

företagssavfall

nedskräpning, lathet

mat

förpackningar

plast, olja, miljöförstöring

svält

hemlös

U-Länder

samhället

källsortering

återvinning

lathet

kostnader

kostnader

information

jobb

ekonomikrisen

överkonsumtion